Belgia

ViaPass

Jak zmienić online formę płatności na OBU Satellic z pre-paid na post-paid (kartę paliwową) :

Opłaty za poruszanie się drogami we Flandrii i w rejonie Brukseli są zwolnione z VAT-u. Obciążenie VAT-em obejmuje odcinki płatnych dróg na obszarze Walonii (tam, gdzie autostradami zarządza firma Sofico).